KUTATÓ

Az ELTE BTK irodalom szakán 2020-ban doktoráltam science fiction irodalomból az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Disszertáció: A cyberpunk toposzai: A gépesített ember, a lelkesített gép és a hálózatra kötött társadalom

  • Főbb szakterületek: neoavantgárd, kísérleti művészet, spekulatív fikció (sci-fi), hipertext irodalom, vizuális költészet (e területeken több mint 50 cikk, tanulmány, kritika)
  • Főbb publikációs formák: cikk, előadás, interjú, tanulmány, kritika
  • Főbb publikációs felületek: Kortárs Online, Librarius, Prae, Képírás, Opus, Alföld, Magyar Műhely
  • Monográfia: A lexiák nyomában: Experimentalizmus és hipertextualitás Tamkó Sirató Károly műveiben (Képírás Könyvek, 2014)
  • Kutatói ösztöndíj és archivista gyakorlat az Artpool Művészetkutató Központban (2011–2013)

További információ: Publikációk

sós dóra gabriella

NEOAVANTGÁRD, KÍSÉRLETI IRODALOM

Tanulmányaimat az Eötvös Loránd magyar szakán kezdtem 2007-ben. Az alapszakon a művelődéstudomány szakirányt választottam, és érdeklődésem a kísérleti művészet, a vizuális költészet és a magyar neoavantgárd felé fordult – több cikkem és tanulmányom is megjelent e témában (például az Opus, a Parnasszus és a Magyar Műhely folyóiratokban). Szakdolgozatom témája Szkárosi Endre Új Hölgyfutár című élőfolyóiratának bemutatása volt. A magyar szak mellett esztétikai és filozófiai tanulmányokat is folytattam a szabadbölcsészet szakon.

2010-ben elkezdtem az irodalom- és kultúratudomány mesterszakot. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2011-ben az Aktuális Levél szamizdat folyóiratról tartottam előadást. MA-szakos diplomámat Tamkó Sirató Károly experimentális művészetéről írtam, amelyből 2014-ben egy monográfia született A lexiák nyomában címmel, a Képírás Füzetek sorozat keretében.

 

CYBERPUNK ÉS POSZTHUMÁN

2012-ben felvételt nyertem az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájába. Itt újabb területtel bővült kutatási érdeklődésem. Disszertációm témája a 80–90-es évek amerikai cyberpunk irodalma. Ennek elemzéséhez három népszerű science fiction toposzt választottam:

– a gépesített ember
– a lelkesített gép
– a hálózatra kötött társadalom

A kutatásaim során így nemcsak a tudományos-fantasztikum műfajaiba és azok popkulturális vonatkozásaiba ástam bele magam, hanem a poszthumanizmus, transzhumanizmus témakörébe is (kiborgok, androidok, AI, virtuális valóság stb.).